Nieustanne zmiany w przepisach prawa, niezliczone regulacje określające zasady prowadzenia firmy , chęć rozwoju i tym samym podejmowanie się kolejnych projektów w nowych obszarach, w tym na rynku globalnym. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca może stracić poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że każdy jego krok jest i będzie zgodny z obowiązującym prawem.

Ponosimy konsekwencje każdego działania, niekiedy są one celowe, zaplanowane i pozytywne, innym razem zaskakujące, negatywne i niekorzystnie wpływające na funkcjonowanie firmy.

Adwokat Szczecin

Obszerność regulacji prawnych, ich nieustanna zmienność i wątpliwości interpretacyjne sprawiają, że w tym obszarze przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, szczególnie jeśli nie jest w pełni świadomy, jak jego decyzje wpływają na sukces, ale i porażkę firmy

Pomoc prawna dla firm. Dzielimy się tym, co potrafimy robić najlepiej

Łączymy wiedzę z zakresu stosowania prawa z doświadczeniem w doradztwie gospodarczym. Dzięki właściwym umiejętnościom i kwalifikacjom możemy nie tylko wskazywać przedsiębiorcom właściwe rozwiązania i drogę, którą powinni wybrać, ale też wdrażać te rozwiązania i wejść z nimi na tę drogę. Naszą misją jest optymalizacja bezpieczeństwa prawnego firm, pomoc w tworzeniu stabilnego i rozwojowego biznesu, a także stworzenie im odpowiednich warunków do świadczenia swoich usług, rozwoju i podejmowania się nowych wyzwań, nawiązując współpracę z kontrahentami i otwierając się na globalny rynek. Pragniemy wyprzedzać oczekiwania naszych klientów, nie tylko je spełniając, a wspólnie osiągać większe niż planowane cele.

Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie i tylko pewność swoich umiejętności i wiedzy pozwalają nam doradzać w tym zakresie innym. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo interesów naszych klientów.

Jesteśmy firmą konsultingową, która świadczy usługi doradcze z zakresu prawa w biznesie, konsultacje prowadzimy dla firm z kraju i z zagranicy.

CO ROBIMY…?

Oferujemy różnorodne usługi dla naszych klientów

BADANIE RYNKU
Nasze działania skoncentrowane są zarówno na rynek krajowy, jak też międzynarodowy.
PLANOWANIE STRATEGICZNE

Wspieramy prawnie przedsiębiorców, którzy dopiero planują pojawić się na rynku, jak też tych, którzy są już wiodącymi graczami

REALIZACJA PROJEKTÓW

Wciąż podejmujemy się nowych projektów i przeprowadzamy zmiany w firmie

ZARZĄDZANIE FIRMAMI
Naszymi klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.
HANDEL TOWAROWY

Specjalizujemy się w prawie handlowym, retailu i franchisingu, a także w prawie dotyczącym międzynarodowej sprzedaży towarów

PRZETARGI PUBLICZNE

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom przy przetargach publicznych

4678

Wypitych kaw

11286

wiadomości e-mail

114

Odbytych szkoleń

2780

Wysłanych listów

Optymalizacja każdego obszaru twojej firmy

Od badań rynkowych, wdrażania po produkcję i dostawę

Handel detaliczny i e-commerce

Zajmujemy się prawną obsługą przedsiębiorców, którzy świadczą usługi z zakresu handlu detalicznego. Obszar naszych działań skoncentrowany jest na ochronie konsumenta, ale także na prawidłowości umów dostawy. Mamy świadomość, jak duży jest wzrost zainteresowania zakupami internetowymi i jak wiele firm decyduje się pojawić również na wirtualnym rynku. Nasza obsługa prawna handlu detalicznego dotyczy też branży e-commerce.

Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się niezbędną dokumentacją i materiałami dotyczącymi ochrony danych osobowych, również zgodnie z RODO. Zapewniamy bieżącą obsługę dotyczącą odstąpienia od umowy czy reklamacji. doradzamy klientom w sytuacjach z nieuczciwą konkurencją.

Leasing

Leasing oznacza przekazanie konkretnego dobra wraz z prawem do korzystania z niego innemu podmiotowi w zamian za opłatę na kwotę o ustalonej wysokości. Współpraca odbywa się na podstawie sporządzonej i podpisanej przez obie strony umowy. Jesteśmy doradcami prawnymi, którzy posiadają fachową wiedzę i doświadczenie z zakresu opracowania i negocjowania umów dotyczących najmu powierzchni handlowych. Jesteśmy konsultantami, którzy pomogą Ci już na etapie planowania i przygotowywania warunków umowy, zyskać gwarancję powodzenia realizowanego projektu inwestycyjnego.

Negocjacje warunków umowy

Dzielimy się widzą, jak też doświadczeniem we współpracy z małymi i dużymi przedsiębiorcami, proponując najlepsze rozwiązania dla naszego klienta. Udzielamy ponadto wsparcia na etapie negocjowania warunków umowy, reprezentując najemcę lub wynajmującego. Staramy się wypracować takie zasady, które będą satysfakcjonujące dla naszego klienta, zapewnią mu stabilność, pozwolą realizować zamierzone cele, zabezpieczą go finansowo, a także będą zgodne z obowiązującym prawem.

Franchising

Franczyzodawca jest to duża firma, najczęściej już z wypracowaną renomą i znana wśród swoich potencjalnych klientów. Franczyzobiorca jest podmiotem, które działa pod marką swojego kontrahenta, jednak jest odrębnym przedsiębiorstwem. Taka relacja zarówno na początku współpracy, jak też na dalszych etapach wymaga wsparcia prawnego, aby możliwe było zarówno podpisanie umowy na dogodnych dla obu stron warunkach, jak też prowadzenie biznesu zgodnie z prawem i z większą szansą na rozwój i wzrastający sukcesywnie zysk. Nasze doradztwo biznesowe ukierunkowane jest również na firmy działające w obszarze franczyzy. Prowadzimy konsultacje zarówno dla franczyzodawców, jak też franczyzobiorców. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich branży, małych firm, dużych przedsiębiorstw i dopiero zaczynających swoją działalność podmiotów gospodarczych.

Usługi doradcze

Opracowujemy też modele biznesowe oraz przygotowujemy umowy, które są zgodne z przepisami prawnymi, a także odpowiadają możliwościom, potrzebom i wymaganiom klienta. Zapewniamy doradztwo przy wdrożeniu oraz wsparcie przy współpracy w ramach umowy franczyzowej. Bierzemy czynny udział w kształtowaniu modelu prawno-biznesowego dla systemu franczyzowego. Proponujemy ponadto wsparcie podczas sporów, dotyczących wykonywania kontraktów franczyzowych.

Międzynarodowa sprzedaż towarów

Zdecydowany wpływ na transakcje globalne ma swoboda wymiany towarów oraz otwarty rynek międzynarodowy. Jednocześnie jednak nieustannie powstają nowe i zmieniają się istniejące przepisy w zakresie importu i eksportu zagranicznego. To powoduje, że ryzyko nieświadomego popełnienia wykroczenia, a nawet przestępstwa jest coraz większe. Przedsiębiorcy decydujący się na tego typu działalność, korzystając z otwartości międzynarodowego rynku sprzedaży towarów, muszą być też świadomi swoich praw i obowiązków, dostosowywać do nich świadczone usługi, jednocześnie mając na względzie dobro swojej firmy. Zajmujemy się kompleksowo problematyką handlu międzynarodowego, opracowując plan działania na każdym etapie rozwoju uwzględniający wzrost efektywności, szanse na obniżenie kosztów, a także zgodność z przepisami we wszystkich interesujących nas obszarach. Wyjaśniamy wątpliwości z zakresu przepisów eksportowych i importowych, informujemy o konieczności posiadania konkretnych, jak również pomagamy przygotować odpowiednio umowy sprzedaży. Jesteśmy też skutecznymi negocjatorami przy uwzględnianiu warunków współpracy, bazując na argumentach prawnych, Udzielamy konsultacji przy sporach, które dotyczą międzynarodowej sprzedaży towarów.

Prawo transportowe

Analizujemy przepisy dotyczące konkretnej sytuacji przedsiębiorcy, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, doradzamy w kwestiach postępowania i realizacji zamówień wykonywanych w wykorzystaniem środków transportu. Współpracujemy z firmami zajmującymi się transportem ponadgabarytowym, żywnościowym, chłodniczym, a także materiałów i substancji niebezpiecznych.

Projekty handlowe

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, dotyczącego działań, które są podejmowane w ramach realizowania bieżących projektów handlowych i korporacyjnych. Jesteśmy również strategami, którzy pomagają nowym przedsiębiorcom stać się częścią rynku handlowego. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców i spółek niezależnie od etapu rozwoju, na jakim się znajdują. Pomagamy w przygotowaniu umów handlowych, które są ukierunkowane na sprzedaż, zakup udziałów czy też są umowami o poufności. Za każdym razem udzielamy wsparcia przedsiębiorcom podczas negocjacji handlowych oraz przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem. Łączymy wiedzę z zakresu prawa handlowego z wiedzą na temat metod finansowania oraz warunków, jakie należy spełnić, aby możliwy był wybór najkorzystniejszej z nich. Analizujemy umowy kredytowe i pożyczkowe oraz firmami, zajmującymi się finansowaniem projektów oraz planów rozwojowych. Ze względu na coraz częstsze pojawianie się cudzoziemców na naszym rynku pracy i ich zatrudnienie w polskich firmach służymy wsparciem przy ich zatrudnieniu oraz wszelkich formalnościach, jakie są z tym związane.

Zamówienia publiczne

Wsparcie oferujemy zarówno zamawiającym, jak też wykonawcom. Podczas współpracy zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w sporządzaniu niezbędnych wniosków skierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, badania pod względem formalnym i prawnym ofert, analizę dokumentów przetargowych oraz badanie specyfikacji warunków zamówienia.

Rozwiązywanie sporów

Aby uniknąć postępowań sądowych i tym samym zachować dobra reputację i osiągnąć porozumienie na korzystnych zasadach, wykorzystujemy sprawdzone i wypracowane przez lata techniki negocjacyjne i strategiczne, które pozwalają nam świadczyć usługi doradcze dla stron sporu. Analizujemy precyzyjnie sytuację naszego klienta, po czym opracowujemy indywidualną strategię postępowania, która dotyczy przed sądowego rozwiązywania sporu. Udzielamy ponadto wsparcia podmiotom, które są stroną postępowania sądowego lub są na etapie przygotowania wniosku. W razie możliwości i konieczności wskazujemy też konkretne, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.

Oszustwa finansowe

Często przedsiębiorcy popełniają wykroczenia gospodarcze nieświadomie, co jest następstwem coraz bardziej skomplikowanych przepisów prawnych. Rozpoznajemy sprawy z zakresu wyłudzeń, oszustw gospodarczych, a także przywłaszczenia mienia. Działamy zarówno na obszarze krajowych, jak też międzynarodowym, udzielając porad naszym klientom i reprezentując ich przed wszelkimi organami oraz w kontaktach z druga stroną sporu. Zajmujemy się też sprawami o globalnym zasięgu, także w kwestii piramid finansowych